Anna Myśliwiec

Anna Myśliwiec – Magister  Resocjalizacji, Ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera.  . Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną  i sprzężoną. Doświadczenie zdobywała pracując w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Lesku ,   Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, Niepublicznym Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym „Teraz My „ w Krakowie. Od 2017 roku współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krakowie jako koordynator OKRO. Od 2015 roku jest koordynatorem przedszkola terapeutycznego obecnie Mikro P . W terapii z dziećmi  pracuje nas samodzielnością, samoobsługą oraz komunikacją wykorzystując w szczególność Komunikację Alternatywną i Wspomagającą AAC , Trening Umiejętności Społecznych, Terapię karmienia, Terapię Ręki oraz Terapię Behawioralną.   Inicjatorka i prowadząca  od 2017 roku autorski program wsparcia dla Mam dzieci z niepełnosprawnością „ Teraz My – Mamy” , Prowadząca szkolenia dla nauczycieli, współpracująca z wydawnictwem edukacyjnym „ Bliżej Przedszkola”

Inne szkolenia:

-Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Shoplera, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

-Zaburzenia Lękowe u dzieci , Mutyzm wybiórczy

– Edukacja sensomotoryczna uczniów z głęboka niepełnosprawnością

–  Metoda Ruchu rozwijającego Weronika Sherborne

-Wspomaganie Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych

– Trening Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

– Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych

– Terapia małego dziecka z ASD

– Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących

– AAC wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się.

– Karmienie terapeutyczne dziecka z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym

-Komunikacja jako narzędzie pracy

– Terapia Małego Dziecka z Autyzmem

– Modyfikacja zachowań niepożądanych w prac z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju

– Uczenie zachowań osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

– Angielski program THE GATEWAY AWARD – alternatywna metoda prac z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie