Joanna Dulak

Mgr Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia, z ukierunkowaniem na  Psychologię Kliniczną. Mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Terapeuta Integracji Sensorycznej (I i II stopień),  Ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rehabilitacja Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną zdobyte na Warsztatach Terapii Zajęciowej. W swojej pracy łączy elementy Terapii Integracji Sensorycznej z elementami terapii psychologicznej i pedagogicznej dostosowując ją do aktualnych potrzeb dziecka. Wprowadzając dodatkowo elementy z ukończonych szkoleń i kursów z zakresu Terapii ręki, komunikacji alternatywnej, Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii behawioralnej.

Inne szkolenia:

-Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato

-Podstawy Terapii Psychodynamicznej

– Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

– Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu

-Szkoła Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego

– Trening Umiejetności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

– Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych

– Terapia małego dziecka z ASD

– Neuropsychologia kliniczna teoria i praktyka

– AAC wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się.