Magdalena Medyńska

Absolwentka terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, oligrofrenopedagog, terapeutka ręki, specjalistka AAC i TUS, terapeutka karmienia. Przez wiele lat pracowała w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie na stanowisku nauczyciela oraz terapeuty prowadzącego rewalidację. Ukończyła również międzynarodowy kurs pedagogiki Montessori w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współpracuje z Klubem Rodzica z Dzieckiem przy Stowarzyszeniu Tęcza. Wciąż się szkoli i aktualizuje swoją wiedzę; ukończyła m.in. kursy: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących, Rozbieżność oczekiwań – współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, Trening Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością do pełnienia ról społecznych, Terapia małego dziecka z ASD, Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Modyfikowanie zachowań niepożądanych w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Kocha pracę z dziećmi w działaniu, z twórczym wykorzystaniem mnóstwa różnych materiałów; nie dla niej siedzenie przy stoliku 🙂 Uwielbia książki, scrapbooking i głębokie rozmowy.