Agata Garnek

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Specjalna. Oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy osób z niepełnosprawnościami, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, trener terapii ręki oraz zaburzeń motoryki małej i dużej. Swoją przygodę z pedagogiką rozpoczęła od licznych praktyk i wolontariatów, które stały się inspiracją do dalszej pracy. Aktualnie wychowawca, nauczyciel w „Mikro” Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami. Nieustannie uczestniczka szkoleń i kursów wzbogacających obecny warsztat pracy, np.: Trening Umiejętności Społecznych, Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Modyfikowanie zachowań niepożądanych w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Uczenie Zachowań osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Terapia behawioralna w teorii
i praktyce, Pedagogika Marii Montessori- edukacja i terapia, AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, Terapia karmienia. Interesuje się psychologią rozwoju człowieka oraz innowacyjnymi metodami wspomagania terapii i rehabilitacji.