Aleksandra Barczentewicz

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oligofrenopedagog. Interesuje się rozwojem kompetencji komunikacyjnej, emocjonalnej i społecznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie w centrum jej zainteresowań znajdują się zaburzenia miofunkcjonalne oraz stymulacja traktu ustno-twarzowego. W swojej pracy patrzy całościowo na dziecko i jego problemy, aby jak najlepiej dostosować terapię. Podczas spotkań tworzy miłą i przyjemną atmosferę, aby efektywnie dążyć do realizacji celów terapeutycznych.