Marzena Krupa

Ukończyła pedagogikę specjalną (oligofrenopedagogikę), pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz terapię i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwentka studiów z zakresu Edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy m.in Trening Umiejętności Społecznych, Met.Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Terapię Ręki, szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.